График работы

График работы поддержки Enguide

РусскийУкраїнська

Larisa School курсы английского языка

Отзывы о курсах Larisa School

45.19 95
95 отзывов
Добавить отзыв

 • оставила отзыв в 22:16, 2 июля, 2016
  0 02.07.2016 року я була присутня в англомовному клубі, який веде Білл Грін. Отримала нові знання, заряд позитивних емоцій та весело провела 2 години, які пройшли швидко. Ми поговорили про свята в Америці, кожен мав змогу висловити свої думки та поставити питання. З граматичного аспекту розглянули прислівник і модальні дієслова. Білл поділився знаннями про те, які словники краще використовувати під час вивчення англійської мови, наголосив про важливість проходження тестів, які навіть у випадку поганого першого результату, все одно дають знання, тож слід проходити їх задля власного самовдосконалення. Адже помилки – це звична річ для людей, які знаходяться у процесі вивчення мови. Не можу не згадати, що на клуб завітав друг Білла, Міка. Йому 36 років, він з Вашингтона. Мені сподобалося, що в клубі є можливість почути людей з різних куточків світу, з різними акцентами та вимовою. Я залишилася задоволеною. Такий розмовний клуб навчає нас мові, навчає не соромитися інших людей і висловлювати свою точку зору. В клубі панує привітна атмосфера.
  The second of July, 2016 I have attended English Speaking Club, directed by Bill Green. I found out new knowledge, received positive emotions and had a good time, 2 hours, which passed quickly. We talked about holidays in the USA, everyone had an opportunity to express their thoughts and asked questions. According to grammatical aspect we looked into such topics as Adverb and Modal Verbs. Bill shared his knowledge connected with which dictionaries are better during learning the English language, laid the stress on the importance of passing tests, even in the case of a bad first result, still provide knowledge, so we should pass it for our self-improvement. Nevertheless mistakes are common thing for people who are in the process of the language learning. I cannot but mentioned that Bill`s friend, Mika, came to the Club. He is 36 years old, he`s from Washington. I liked that the club has the opportunity to hear people from different parts of the world, with different accents and pronunciation. I was pleased with. Such Speaking Club teaches us language, teaches not to feel ashamed of other people and express own point of view. There is friendly atmosphere in the club.
  Моя оценка курсовОтветить
  • оставила отзыв в 01:22, 28 июня, 2016
   0 На минулій неділі (25 червня 2016р.), я на превеликий жаль лише вперше відвідала школу іноземних мов «Лариса». Відвідуючи цю школу ви отримуєте лише переваги, перш за все, це можливість поспілкуватися з носіями мови. Завдяки цим заняттям можна подолати мовний бар'єр та страх виступати перед незнайомими людьми. По суботам ви маєте змогу прийти до англомовного клубу і безкоштовно дві години розмовляти на цікаві та актуальні теми із Біллом, який проводить там заняття, а також його друзями, яких він періодично запрошує до розмовного клубу. Заняття проходять цікаво та весело, а не нудно. Після цього заняття ми дізнались веб-сайти, які можуть допомогти у вивченні англійської мови, а також про різні шляхи її вивчення. Білл розповів нам про піраміду вивчення іноземної мови, тобто з чого ефективніше почати. Минулої суботи Білл розповідав про частини мови, і хоч це на перший погляд це не складна та нудна тема, було досить цікаво, а також ми обговорили цю тему з нового боку. Ми обговорювали останні новини, а саме вихід Великобританії з Європейського Союзу, вибори в США, а також наукові винаходи. Мені та іншим студентам хто проходить практику порекомендувала школу керівник практики одного із Бюро перекладу в Миколаєві.Ми залишились задоволенні, нам все сподобалось на уроці включаючи методику викладання та інтер”єр у класі. Ми будемо і надалі відвідувати ці заняття і радимо цю школу іноземних мов усім іншим.
   On June 25, 2016 unfortunately it was my first time when I have visited Larisa school of language. When you visit this school, you will get a lot of benefits, first of all, the opportunity to communicate with native speakers. With help of these classes, you can overcome the language barrier and the fear to speak in front of strangers.You have the opportunity to come to free English club on Saturdays and two hour talk on interesting and actual topics with Bill, who organizes classes there, and his friends. Sometimes Bill invites his friends from America and Australia to give the chance for students to talk with them at school and improve their English using and trying understand its different accents. Classes are interesting, fun and not boring. After these classes we found out the websites that can help us in learning English language, as well as different ways of studying. Bill told us about the pyramid of learning a foreign language, which topic is more efficient to start and why. Bill talked about the parts of speech last Saturday. Firstly I believed that this topic is boring and it is not complicated, but it was quite interesting and we discussed it from another and new side. We discussed the latest news, namely a British exit from the European Union, the US election, and also scientific inventions. Our practice leader of one of the Bureau of translation in Nikolaev was recommended to me and my groupmates to attend this school.We were satisfied, we liked everything in the lesson including teaching methodology and interior in the class. We will continue to attend the class and advise Larisa school of language for others)
   Моя оценка курсовОтветить
   • оставила отзыв в 00:01, 28 июня, 2016
    0 Это совершенно что то новое. Новый подход к обучению,направленный на заинтересованность учеников. Обычно ученики бояться говорить,боятся ошибиться,но только не здесь. Ключевым элементом есть взаимопонимание и между учеником и преподавателем.Огромным плюсом есть возможность пообщаться с носителями языка,это не только практика разговорной речи,но и постижение новой культуры.
    Каждую неделю в субботу может прийти каждый желающий и научится для себя чему то новому.
    Это шаг навстречу чему то новому
    It is smth new for me. New individual approach of the education,the most important part of it to interest the student of this school. Usually,students afraid the mistakes,but not here.The key of suxcess is the mutual understanding between teacher and student. It is great opportunity to have a practice with a native speakers,you will know smth new from they culture. Every saturday you can come here,and find a lot of interesting for you. Maybe it will be the first step of your new life.
    Моя оценка курсовОтветить
    • оставил отзыв в 19:03, 17 июня, 2016
     0 Я не лжец и не трус и не тролль, я – Игорь, мой телефон 0991407714.
     В субботу 11 июня я пришел на занятие Английского клуба Школы английского языка «Лариса», как и обещал.
     Хочу отметить, что Билл, который ведет этот Клуб, мне очень понравился. Он был приветлив и общителен. Я не узнал того человека, который набросился на нас при выполнении нами работ в муниципальном коридоре общего пользования, в который выходят его кабинеты. Само занятие было интересным, Билл был внимательным и терпеливым, мы слушали песню на английском языке с его комментариями. Нам очень повезло, что в нашем городе есть такие занятия, которые уже несколько лет ведет иностранец-волонтер совершенно бесплатно.
     Как рабочий человек, я обратил внимание на интерьер класса – он впечатляет, сразу видно, дизайн выполнен с душой, так как в этом классе чувствуешь себя комфортно. Как мне сказала Ирина, соседка Билла, всю мебель и дизайн спроектировал лично Билл за короткие сроки, что меня очень впечатлило, сразу видно руку мастера. Однако все впечатление портит коридор, в котором наклеена куча дешевых бумажных листовок с огромными надписями на иностранном языке. Не всем понятно, что именно там написано, и вообще, такое чувство, будто, первоклассники развесили свои работы для проведения детской выставки.
     Хотелось бы, чтобы дизайн коридора напоминал дизайн класса.
     Лично я буду рекомендовать своим знакомым посещать это клуб, особенно тем, которые учат иностранный язык самостоятельно.
     Моя оценка курсовОтветить
     • Игорь оставил отзыв в 19:04, 17 июня, 2016
      0 Translation:
      I'm not a liar, a coward, or a troll, I am Igor, my phone number is 0991407714.
      On Saturday, June 11, I came to English Club lesson at Larisa School of Language, as I had promised.
      I’d like to mention that I really liked Bill, the Head of the Club. He was friendly and sociable. I did not even recognize the man who had attacked us, the electricians, while we had been doing our work in the municipal Entrance Hall of shared use, to which the doors of his offices are open. The lesson itself was interesting, Bill was attentive and patient, we were listening to a song in English with his comments. I think we are very fortunate to have in our city such Club led by a foreigner volunteer for free.
      As a working man, I drew my attention to the interior of the class. I must say it is impressive, you can see the design is made with feeling, therefore you feel comfortable there. Irina, Bill’s neighbor, told me that all furniture and design had been planned and made by Bill personally in a short span of time. I was very impressed; one can surely see the master touch there. However, the impression was a bit spoiled by the corridor, where many cheap paper posters with huge inscriptions in a foreign language are glued. Not everyone understands what is written there, and actually it feels like some first graders hung their art works for a children's exhibition.
      It would be better if the corridor design reminded the class one.
      Personally, I will recommend this Club to my friends, especially to those who study a foreign language on their own.
      Ответить
     • оставил отзыв в 08:09, 4 июня, 2016
      0 Thanks to everyone for your positive input It's great to know there are so many great people in Nikolaev. Please come to our school anytime and see for yourself why we are number one in Nikolaev. Here is information about our English Club.
      Today's topic at English Club will be solar panels. New 3D technology is hot and efficient. Come to English Club and educate yourself with others from the Nikolaev community. Here is a link with more information http://www.earthday.org/2016/05/31/3d-customized-printed-solar-panels/
      Моя оценка курсовОтветить
      • Bill Green оставил отзыв в 14:27, 4 июня, 2016
       0 We had a great time at English Club today. There were close to 20 visitors. Our main discussion was about solar power and new 3D printing. 3D printing solar panels is very popular now. Many homes are adding solar power and saving money on monthly costs. We also discussed new 3D printing and Carbon M1. Carbon M1 is new technology that uses UV lighting, CAD and projector technologies to create unique products. These products are used for prototyping and one offs. The Carbon M1 can also be used for car replacement parts and more.
       In addition to learning about technology, we also studied grammar. Prepositions of time, movement and place were discussed. Have and have got were also grammar topics with great questions and responses. Students from all levels of English were in attendance today.
       Questions from visitors were about reported speech and question tags. We also covered empty, auxiliary and full verbs. State and actions verbs were also discussed at length. Present perfect and past perfect were discussed with Modal auxiliary verbs when used as modals of probability. The verbs; get and have were discussed at length as well as Make, Do, Take etc.
       Please come to English Club and have fun with friends from the Nikolaev community. We are here to help students at English Club and it is completely free of charge.
       Thanks again to everyone who attended.
       Bill and Larisa
       Ответить
       • Bill Green оставил отзыв в 14:30, 4 июня, 2016
        0 Here is a link to the new Carbon M1. This new technology is fantastic and most likely, nothing like anything you have ever seen. https://www.youtube.com/watch?v=O2thSsQrZUM Ответить
      • оставила отзыв в 13:05, 13 мая, 2016
       0 Dear Bill!
       I am a student and visited your English Club on 16 April 2016. The theme was Nuclear Power Plants. For the next Class I have prepared the information in English about our South-Ukrainian Electric Power Producing Complex. Next Class was devoted to Easter, and I had no possibility to tell about our EPPC. I send it to you for you to know.

       South-Ukraine electric power producing complex (EPPC) is the only enterprise in Ukraine which multiply uses basic nuclear and flexing generating pumped-hydrostorage facilities, and also water resources of the river Yuzhnyi Bug. It is located in the North of Nikolaev region.
       Today the EPPC includes South-Ukraine NPP, Alexandrovka hydroelectric power plant (HPP), and Tashlyc storage plant (SP).
       Annually the EPPC at the river Yuzhnyi Bug produces 17-20 billion KW/h of electric power which is about 10% of total electric power producing in the country, and is about 20% of generating of it in the Ukraine nuclear power plants.
       The electric power produced by South-Ukraine NPP, Alexandrovka HPP, and Tashlyc SP is sufficient to provide with normal conditions of life activity in Nikolaev, Odessa, Kherson regions, partly in Kirovograd region, and in Autonomous Republic of Crimea which is a region with more than 5 million of people. Since 1982 more than 470 billion KW/h of electric power was produced, owing to the work of 7 thousand workers of the enterprise.
       The power producing complex is included into the State Enterprise "National Energy Generating Company "Energoatom" as a detached subdivision. In accordance with the assessment of supervisory bodies, the level of reliability of South-Ukraine NPP's Units matches European safety standards.

       Thank you for your interesting Classes!
       Моя оценка курсовОтветить
       • Bill Green оставил отзыв в 18:39, 2 июня, 2016
        0 You are welcome. Thank you for attending our free English club. We have had Larisa free English club every Saturday for over seven years. Our doors are always open to our friends in the Mykoliav community. Thank you for your information and please tell your friends to come and enjoy positive thinking and have some fun. Our English club is always free and open to the public. All ages can attend. Everyone is encouraged to ask questions and participate in all discussions. Ответить
        • Bill Green оставил отзыв в 08:02, 4 июня, 2016
         0 Today's topic at English Club will be solar panels. New 3D technology is hot and efficient. Come to English Club and educate yourself with others from the Nikolaev community. Here is a link with more information http://www.earthday.org/2016/05/31/3d-customized-printed-solar-panels/ Ответить
       • оставила отзыв в 17:08, 11 мая, 2016
        0 Я не опоздала на 10:00 в субботу 23.04.16, и руководитель Клуба уже ждал и радостно нас приветствовал. Я обратила внимание на то, что он был также очень приветлив и с теми, кто опоздал на 40 минут!
        Оказалось, что руководителя зовут Билл, он американец. Мы обсуждали тему «Пасха», которую он заранее подготовил, в обсуждении также принимал участие его друг из Польши. Мы говорили о поддержке государством сел, а также о работах для сидящих в тюрьме лиц, обязанностях государства по поддержанию чистоты в городе.
        По ходу урока Билл давал новые слова, термины, даже пытался что-то прочитать по-русски. Также он исправлял ошибки и объяснял правила и грамматику. Был очень терпим. С ним хотелось говорить, его хотелось слушать.
        Я, в числе других студентов, была направлена на посещение Клуба моим руководителем практики по переводу, которую мы проходили в одном из Бюро переводов нашего города в апреле 2016 г.
        Таким «курсом» я осталась довольна и, может быть, буду посещать, несмотря на блок рекламы в конце.
        Моя оценка курсовОтветить
        • Юлия оставила отзыв в 17:09, 11 мая, 2016
         0 I came for the English Club lesson on Saturday (April 23, 2016) at 10 am, and the head of the Club was already waiting for visitors and welcomed us cheerfully. The fact that he was also amiable with those who were late even for 40 minutes drew my attention.
         It turned out that the English Club head is named Bill, and he is an American. We discussed the theme "Easter", which was prepared by him beforehand; his friend from Poland also participated in the discussion. We talked about the state support of villages, the work for prisoners, and the duty of the state to keep the city clean.
         Bill introduced new words and terms during the lesson; he even tried to read something in Russian. He also corrected our errors and explained the rules and grammar. He was very tolerant. We had the urge to talk with him and to listen to him.
         I, among other students, was sent for the English Club lesson by my supervisor of practical training in translation that we were doing in one of the translation bureaus of our city in April 2016.
         Thus I was pleased with such "course", and I may visit it in the future, despite of the advertising block in the end.
         Ответить
         • Bill Green оставил отзыв в 18:42, 2 июня, 2016
          0 Thank you very much for your kind words and compliments. Our primary goal for English club is to offer a place for friends to meet friends and discuss life, culture, English and more. Please come again and be sure to use our website to study English as well. Our website is over seven hundred pages of great content all created for students around the world. Just look for Larisa English Ukraine. Ответить
          • Bill Green оставил отзыв в 08:02, 4 июня, 2016
           0 Today's topic at English Club will be solar panels. New 3D technology is hot and efficient. Come to English Club and educate yourself with others from the Nikolaev community. Here is a link with more information http://www.earthday.org/2016/05/31/3d-customized-printed-solar-panels/ Ответить
        • оставил отзыв в 17:04, 11 мая, 2016
         0 Урок английского
         Нам, группе электромонтажников, посчастливилось познакомиться с Биллом, который преподает английский язык в Школе «Лариса», и получить бесплатный урок английского языка.
         20.11.2013 наша группа проводила работы по Инвест-программе ПАО «Николевоблэнерго» по Шевченко 63 по выполнению электромонтажных работ с помощью подрядной организации ООО «Энергоцикл».
         Во время проведения монтажных работ по выносу электросчетчика абонента из квартиры, расположенной рядом с помещениями Школы «Лариса», в муниципальный коридор (общего пользования), из помещения выскочил седоватый мужчина, не представился, начал выражать своё недовольство и возмущение громко на английском языке. Несмотря на то, что рядом находился человек, знающий английский язык, он не стал задавать каких-либо вопросов этому человеку, а, продолжая ругаться, напал на монтажника, начал дергать электрические провода, толкать лестницу, употребляя при этом ненормативную лексику, типа «F*ck you», в сторону рабочих, которые выполняли данные работы на высоте. Выполнялось подключение дома к столбу электропередач, работала вышка! При попытке объяснить, что данная программа по замене электросети и выносу прибора учета – государственная, он не стал слушать, продолжая громко выражать своё недовольство на английском языке. Объявления по выносу счетчиков были расклеены по всему городу. Мы поняли, что он заявлял о том, что не работает Интернет, однако, это было не так. Интернет нормально работал.
         Таким образом, наша группа узнала много новых слов и выражений… Интересно, а можно ли так грубо вести себя с рабочими в США, ругаться матом в общественных местах? Говорят, что когда-то он был слесарем. А мы думали, что в США! слесари уже давно не используют нецензурную лексику!
         С интересом прочитали отзывы родителей о Школе «Лариса», которая таким необычным образом нам запомнилась. Мы, конечно, хорошо подумаем о том, посылать ли нам наших детей в эту Школу.
         To be continued…
         Андрей, Виталий, Дима, Игорь
         Моя оценка курсовОтветить
         • Игорь оставил отзыв в 17:04, 11 мая, 2016
          0 Урок англійської
          Нам, групі електромонтажників, пощастило познайомитися з Біллом, який викладає англійську мову в Школі «Лариса», і отримати безкоштовний урок англійської мови.
          20.11.2013 наша група проводила роботи за Інвест-програмою ПАТ «Миколаївобленерго» за Шевченка 63 з виконання електромонтажних робіт за участю підрядної організації ТОВ «Енергоцикл».
          Під час проведення монтажних робіт з винесення електролічильника абонента з квартири, розташованої поруч із приміщеннями Школи «Лариса», в муніципальний коридор (загального користування), з приміщення вискочив сивуватий чоловік, не представився, почав висловлювати своє невдоволення і обурення голосно англійською мовою. Незважаючи на те, що поруч знаходилася людина, яка знає англійську мову, він не став ставити будь-яких питань цій людини, а, продовжуючи лаятися, напав на монтажника, почав смикати електричні дроти, штовхати драбину, вживаючи при цьому ненормативну лексику, типу «F*ck you», в бік робітників, які виконували ці роботи на висоті. Здійснювалося підключення будинку до стовпа електропередач, працювала вишка! При спробі пояснити, що дана програма із заміни електромережі і виносу приладу обліку – державна, він не став слухати, продовжуючи голосно висловлювати своє невдоволення англійською мовою. Оголошення щодо виносу лічильників були розклеєні по всьому місту. Ми зрозуміли, що він заявляв про те, що не працює Інтернет, хоча це було не так. Інтернет нормально працював.
          Таким чином, наша група дізналася багато нових слів і виразів... Цікаво, а чи можна так грубо поводитися із робітниками в США, лаятися матом в громадських місцях? Кажуть, що колись він був слюсарем. А ми думали, що в США! слюсарі вже давно не використовують нецензурну лексику!
          З цікавістю прочитали відгуки батьків про Школу «Лариса», яка таким незвичайним чином нам запам'яталася.
          Ми, звичайно, добре подумаємо про те, чи відправляти наших дітей до цієї Школи.
          To be continued…
          Андрій, Віталій, Діма, Ігор
          Ответить
          • Игорь оставил отзыв в 17:04, 11 мая, 2016
           0 English lesson
           We, a team of electricians, were fortunate to meet Bill, who teaches English at Larisa School of Language, as well as to get a free English lesson.
           On November 20, 2013 our team was doing work at Shevchenko 63 upon the Invest-Program of MYKOLAIVOBLENERGO, PJSC, on electrical installation with the involvement of ENERGOTSYKL, LLC, as a contractor.
           When we were removing the electricity meter out of the apartment located next to the Larisa School, a grey-haired man, who did not introduce himself, popped out of the premises into the municipal entrance hall (of shared use), and started to express his discontent and indignation loudly in English. Despite the fact that there was a person who had knowledge of English nearby, he did not ask that person any questions, and, still cursing, he attacked the installer, began pulling the electrical wires and pushing the ladder, and said obscenities, like «F*ck you», to the workers, who did their work at height. The building was being connected to a utility pole, the lifter was working! When we tried to explain that the program on electrical network replacing and on metering device removal was a state-run one, he did not listen and still expressed his dissatisfaction in English loudly. The notifications on the removal of counters were hanged all over the city. Then we realized that he said there was Internet connection error, however, it was not true. The Internet connection was fine. Therefore, our team has learned many new English words and expressions... I wonder whether it is possible to behave so rudely with the workers or to swear in public in the United States? People say that he used to be a locksmith before. And we thought that in the United States locksmiths use profanity no more!
           We have read the reviews of other parents on Larisa School with great interest, as it is stuck in our memory in such an unusual way. Of course, we will think twice about whether we should send our children to this School or not.
           To be continued…
           Andrey, Vitaliy, Dima, Igor
           Ответить
           • Bill Green оставил отзыв в 18:31, 2 июня, 2016
            0 These guys are liars and cowards. Ответить
            • Bill Green оставил отзыв в 18:32, 2 июня, 2016
             0 None of what these guys said is true. They are liars and cowards. Ответить
             • Translator оставила отзыв в 13:11, 8 июня, 2016
              0 Перевод:
              В том, что эти парни написали, нет ни капли правды. Они – лжецы и трусы.
              Переклад:
              У тому, що ці хлопці написали, немає ні краплі правди. Вони – брехуни і боягузи.
              • Игорь оставил отзыв в 16:11, 24 июня, 2016
               0 Translation
               Everything we have said is true. I have a document concerning the fulfillment of this work at this address on that very date. We are electricians, working people. Don’t forget it.
               People say that you used to work as a locksmith in your country.
               Regards.
              • Bill Green оставил отзыв в 18:33, 2 июня, 2016
               0 Andrey, Vitaliy, Dima, Igor, you are all liars. Everything you wrote is a lie. Ответить
               • Bill Green оставил отзыв в 18:46, 2 июня, 2016
                0 The person who wrote as an electrician is a liar. I have never met this person. I am sure the electricians didn't write the letter. It looks like a professional translator wrote the letter above. The person who wrote the letter above is not honest and never to be trusted. If you know who these "Electricians" are, never use their services. Again, I have never met these people. The translator who wrote the letter most likely has a translation service in Nikolaev. It's easy to see that.
                • Игорь оставил отзыв в 13:03, 8 июня, 2016
                 0 Мистер Билл, отчет о проделанной работе был составлен 20.11.2013 на украинском языке, а перевод был выполнен профессиональным переводчиком, по моей просьбе, специально для Вас, мистер Билл.
                 • Translator оставила отзыв в 13:11, 8 июня, 2016
                  0 Перевод:
                  Андрей, Виталий, Дима, Игорь, вы все – лжецы. Все, что вы написали, это ложь.
                  Переклад:
                  Андрій, Віталій, Діма, Ігор, ви всі – брехуни. Все, що ви написали, це брехня.
                  • Translator оставила отзыв в 13:12, 8 июня, 2016
                   0 Перевод:
                   Человек, который написал это под видом электрика, - лжец. Я никогда не встречался с этим человеком. Я уверен, что это сообщение писали не электрики. Похоже, что это сообщение написал профессиональный переводчик. Человек, который написал это сообщение, - нечестный, не стоит ему доверять. Если вы знаете этих "электриков", никогда не пользуйтесь их услугами. Опять же, я никогда не встречал этих людей. Переводчик, который написал это сообщение, скорее всего, предоставляет услуги по переводу в г. Николаеве. Это очевидно.
                   Переклад:
                   Той, хто написав це під виглядом електрика, - брехун. Я ніколи не зустрічався з цією людиною. Я впевнений, що це повідомлення писали не електрики. Схоже, що це повідомлення написав професійний перекладач. Людина, яка написала це повідомлення, нечесна, не варто їй довіряти. Якщо ви знаєте цих "електриків", ніколи не користуйтеся їхніми послугами. Знову ж таки, я ніколи не зустрічав цих людей. Перекладач, який написав це повідомлення, швидше за все, надає послуги перекладу в м. Миколаєві. Це очевидно.
                   • Translator оставила отзыв в 13:13, 8 июня, 2016
                    0 Translation
                    Mr. Bill, the Work Report was made on the 20th of November 2013 in Ukrainian, and the translation was made by a professional translator, at my request, especially for you, Mr. Bill.
                   • Translator оставила отзыв в 13:10, 8 июня, 2016
                    0 Перевод:
                    Эти парни – лжецы и трусы.
                    Переклад:
                    Ці хлопці - брехуни і боягузи.
                    Ответить
                    • Игорь оставил отзыв в 16:11, 24 июня, 2016
                     0 Translation
                     Bill, if you are not a liar and a coward, answer, please. Do you have a diploma or any certificate of teaching training courses. Why don’t you learn Russian or Ukrainian? Do you have speech impediments or learning disabilities? I met you 3 years ago with that incident in the municipal Entrance Hall, you did not speak or understand. I visited your Club this year, you do not speak or understand.
                     Regards.
                     Ответить
                   • Larisa Green оставила отзыв в 19:22, 2 июня, 2016
                    0 Как вам не стыдно врать!
                    Ни с кем из работников он даже не общался. Имейте свою голову на плечах, а не потакайте хозяйке той квартиры.
                    Ответить
                    • Translator оставила отзыв в 13:14, 8 июня, 2016
                     0 Переклад:
                     Як вам не соромно брехати!
                     Ні з ким з працівників він навіть не спілкувався. Майте свою голову на плечах, а не потурайте господині тієї квартири.
                     Ответить
                    • Larisa Green оставила отзыв в 13:39, 3 июня, 2016
                     0 Видимо так называемый Игорь и есть фейковый пользователь - троль, так как нет никакого аккаунта по данной личности :(
                     Врать не порядочно, да ещё и спрятаться за фейковым аккаунтом
                     Ответить
                     • Translator оставила отзыв в 13:14, 8 июня, 2016
                      0 Переклад:
                      Мабуть, так званий Ігор і є фейковий користувач - троль, так як ніякого аккаунта цієї особи немає:(
                      Брехати не порядно, та ще й сховатися за фейковий аккаунтом.
                      Ответить
                      • Игорь оставил отзыв в 13:17, 8 июня, 2016
                       0 Уважаемая Лариса Петровна! Я – Игорь, не тролль, не обманщик и не лжец, а электрик, и вы знаете меня очень хорошо. Мой аккаунт – не фейковый, был создан специально для передачи сообщения. Любой желающий может связаться с нами по телефонам: 0991407714 (Игорь), 0637486520 (Дима). Перевод сообщения был выполнен профессиональным переводчиком по моей просьбе. Не люблю, когда обижают детей и женщин, а также моих ребят. В субботу встретимся у вас в Клубе. Ответить
                       • Translator оставила отзыв в 13:18, 8 июня, 2016
                        0 Translation
                        Dear Larisa Petrovna! I'm neither a troll nor a liar, I am an electrician, and you know me very well. My account is not a fake; I have created it with the aim to send a message. Anyone can contact us by the following phone numbers: 0991407714 (Igor), 0637486520 (Dima). The message has been translated by a professional translator at my request. I do not like when a man hurts and abuses children and women, and my boys including. You will see me at your English Club on Saturday.
                        Ответить
                        • Larisa Green оставила отзыв в 15:53, 8 июня, 2016
                         0 Да, конечно, в интернете можно писать всё, что угодно, даже с фейковых аккаунтов, убедили так убедили. Спрятанно всё!
                         И всё же никакой бесседы Билла с работниками никогда не было! Хоть попрыгайте на выдуманной истории!
                         Просто диву даёшься как люди могут тратить своё время впустую и для гадостей, обзавидоваться можно....
                         Ответить
                        • Игорь оставил отзыв в 16:12, 24 июня, 2016
                         0 Уважаемая Лариса Петровна! Врать – непорядочно. Зачем и для чего Вы сообщаете Вашему мужу такие непроверенные и явно лживые «сведения» о другой женщине, вашей соседке? Психически больные люди не могут за собой ухаживать, поэтому находятся под постоянным наблюдением няни или сиделки, содержатся в специальных клиниках. Никто не прячется ни за каким фейковым аккаунтом. Так кто из нас врет? Откуда у Вас эта «информация»? Вы используете чужой адрес в своей рекламе, а это – порядочно? У вас есть свой юридический адрес. Возможно, в этом проблема? Не получаете ли Вы определенные скидки по аренде за помещение по адресу Шевченко 63/3 за распространение такой «информации»? Ответить
                         • Ирина Потехина-Куракина оставила отзыв в 16:14, 24 июня, 2016
                          0 Translation:
                          Dear Larisa Petrovna! Lying is indecent. Why and for what do you tell your husband such unverified and clearly false "information" about another woman, your neighbor? Mentally ill people can not take care of themselves, therefore they are under constant surveillance of a nurse in special clinics. Nobody is hiding under any fake web account. So which one of us is lying? Where did you get this "information"? Is it decent that you are using someone else's address in your advertising? You have your own legal address. Maybe that's the problem? Maybe you get some discounts on the rental of the premises at Shevchenko 63/3 for the dissemination of such "information"?
                          Ответить
                        • Bill Green оставил отзыв в 19:04, 3 июня, 2016
                         0 The above is a complete lie written by Irina. She is mentally ill. She has spent a lot of time in a mental hospital. Ответить
                         • Translator оставила отзыв в 13:15, 8 июня, 2016
                          0 Перевод:
                          Всё, что написано вверху – полная ложь, которую сочинила Ирина. Она психически больная. Она долго лечилась в психиатрической больнице.
                          Переклад:
                          Все, що написано зверху – повна брехня, яку вигадала Ірина. Вона психічно хвора. Вона довго лікувалася в психіатричній лікарні.
                          Ответить
                          • Игорь оставил отзыв в 16:12, 24 июня, 2016
                           0 К вашему сведению, уважаемые учителя Школы «Лариса», Ирина, ваша соседка, не является психически больной, она никогда не находилась в психиатрической больнице. Это не ложь, а фальсификация с определенной целью. В 2011 г. при поступлении в университет «Украина» в магистратуру она, как и все абитуриенты, проходила тщательный медосмотр по требованию приемной комиссии, успешно закончила магистратуру в 2012 г., блестяще сдала госэкзамены, и защитила магистерскую диссертацию на отлично, успешно работает, является участником международных конференций, пенсионерка. Отмечаем постоянно повторяющуюся в ваших негативных оценках тему психических расстройств детей, их родителей, а теперь уже и вашей соседки, уважаемого человека в городе. Возникает подозрение, а не находился ли кто-либо из писавших в психиатрической клинике? Слишком близка ему эта тема!!! Ответить
                           • Ирина Потехина-Куракина оставила отзыв в 16:14, 24 июня, 2016
                            0 Translation:
                            Just so you know, dear teachers of Larisa School, Irina, your neighbor is not mentally ill, she has never been in a psychiatric hospital. It is not a lie, but your falsification made with a particular purpose. In 2011 when she entered University "Ukraine" for Master’s course, like all other applicants she attended a thorough medical examination at the request of the Graduate Admissions Office. In 2012 she successfully completed the Master’s course, did brilliantly at her state examination, and defended her master's thesis with the mark “excellent”. Today she is a pensioner, though she has a successful career and participates in international conferences. We note that in your negative assessments you constantly repeat the topic of mental disorders of children, of their parents, and now of your neighbor, a well respected person in the town. Maybe someone from Larisa School, who left their comments there, has been in psychiatric hospital? Because this topic seems to be quite congenial to them!!!
                            Ответить
                         • оставила отзыв в 13:10, 11 мая, 2016
                          0 В суботу 23 квітня 2016 року мені випала можливість бути присутньою на безкоштовному відкритому занятті із носієм мови в розмовному клубі центру Larissa School of Language.
                          Заняття проводить носій мови Біл. Перевагами даного виду занять є перш за все те, що вони безкоштовні. По-друге, це хороша можливість поспілкуватися англійською мовою, подолати мовний бар'єр та покращити рівень розмовної мови.
                          Викладач дуже відкритий та товариський. До кожного заняття він ретельно готується, обираючи тему для обговорення. Цього разу спілкувалися про Великдень, про приготування до свята та про плани щодо святкування. Заняття можуть відвідувати всі хто прагне покращити рівень володіння мовою. Приємною перевагою є відсутність вікових обмежень. Таким чином, протягом заняття зникає межа між віковими групами, можна вислухати думки різних людей щодо певних запитань.
                          Технічне оснащення центру на високому рівні. Протягом заняття для того, щоб аудиторія зрозуміла переклад певних слів, Біл використовував словник GoldenDict.
                          У теплій та дружелюбній атмосфері час на занятті проходить непомітно. Загалом враження позитивні. Тому раджу всім відвідувати заняття розмовного клубу. Адже ви зможете не тільки покращити рівень володіння мовою, а й знайти багато нових друзів.
                          Моя оценка курсовОтветить
                          • Ольга оставила отзыв в 13:10, 11 мая, 2016
                           0 On April 23, 2016 I have had an opportunity to attend a free lesson with a language speaker at a conversation club at Larissa School of Language.
                           Bill (language speaker) gives these lessons. The first benefit of such lesson is that it is free. The second one is that it's a good opportunity to practice English, overcome language barrier and improve the level of English proficiency.
                           The teacher is very open-minded and sociable. He carefully prepares to every lesson and chooses a theme for discussion. This time we have spoken about Easter, preparation for this holiday and plans for celebration.
                           Everyone who wants to improve the level of English can attend these classes. A very pleasant benefit is that there are no age restrictions. The border between age groups vanishes during such lessons. Also it's a great opportunity to listen to the opinion of different people on various themes.
                           The technical assistance of the center is on high level. During this lesson Bill (language speaker) used special software, dictionary "GoldenDict" in order everyone understands the translation of some words.
                           In such a warm and friendly atmosphere, time passes imperceptibly. I recommend everyone attend such lessons because that helps not only improve the level of English proficiency but also find many new friends.
                           Ответить
                           • Bill Green оставил отзыв в 18:35, 2 июня, 2016
                            0 Thank you for your honesty and kind words. English club is a place for people to meet and learn something. The primary reason for Larisa English Club is to offer a place for all people of Nikolaev to have a place to have fun and learn something about life, business and the English language. Thanks again:) Ответить
                            • Bill Green оставил отзыв в 08:04, 4 июня, 2016
                             0 Today's topic at English Club will be solar panels. New 3D technology is hot and efficient. Come to English Club and educate yourself with others from the Nikolaev community. Here is a link with more information http://www.earthday.org/2016/05/31/3d-customized-printed-solar-panels/ Ответить
                          • оставила отзыв в 13:02, 11 мая, 2016
                           0 Минулого тижня мені випала нагода побувати на безкоштовному занятті англійської мови у школі «Larissa School of Language», яке проводив носій англійської мови Білл. Перше враження було доволі хороше. Кімната, в якій ми знаходились, була добре освітлена, простора, стіни були різнокольорові та теплих відтінків і всі предмети було підібрано за смаком. Там було близько 20-30 стільців, комп'ютер, дошка, різні плакати з граматикою англійської мови. Спочатку сиділо в аудиторії 15 чоловік, згодом підійшла решта і всі стільці були зайняті. Так як кожен має можливість відвідувати заняття, були присутні всі вікові категорії, це люди близько 35-45 років так і працівники 25-30 років, студентки та школярі. Тепер конкретніше про методику викладання. Було багато речей, які мені не сподобались та на які треба звернути увагу:
                           1. Заняття викладали повністю іноземною мовою 2 години та без перерв. По-перше дуже важко сприймати акцент носія мови та й зрозуміти суть сказаного. На мою думку свіже повітря і відпочинок сприяли б швидкому засвоєнню нового матеріалу. Тому було б доречним зробити перерву на 10 хв після 1 години уроку та провітрити кімнату.
                           2. Викладач обрав важке відео, що було пов'язано з електростанціями різних видів,нові способи знаходження енергії, та як зберегти енергію з допомогою сонячних батарей. Тут потрібно не тільки зрозуміти сенс того, що Ви почули, а й хоча б мати початкові знання з цієї теми. Людям було важко зрозуміти відео, так як у ньому використовувалася технічна лексика, швидкий тем мови та різні ідіоми. Тому не всі були достатньо активними у обговоренні цього відео і як результат, Білл переказував те що ми почули.
                           3. Кожного разу на заняття приходять нові люди, тому для них таке відео є важким. На мою думку, якщо б Білл обрав відео середнього рівня, і робив зупинки після кожного речення і ми всі разом перекладали його, то вкінці, люди б активніше прийняли участь у обговоренні і всі б зрозуміли головну думку.
                           4. Тема для усного обговорення теж має бути простою. Так як основна кількість присутніх має початковий рівень англійської мови, для них дуже важливо зрозуміти та перекласти почуте. Знайшовши та прочитавши нові слова у словнику, вони зможуть відповісти та прийняти участь у обговоренні.
                           5. Не варто швидко говорити. Треба зменшити темп мовлення, щоб усі зрозуміли та відповідали на запитання викладача.
                           Не тільки негативні моменти було виявлено під час заняття, а й хороші сторони:
                           1. Дуже сподобалось те, що Білл зміг викласти матеріал так, щоб охопити всі категорії вивчення мови (Listening, Speaking, Grammar, Use of English).
                           2. Велику увагу були приділено вивченню ідіом, так як це є актуальним на сьогодні. Наприклад: hit me up ; put a brave face on it; get something off one's mind; keep an eye; pull someone's lag.
                           3. Використання дієслова з прийменником (accuse of, congratulate for, invite to, shout at, hold on, and inherit from).
                           4. Різноманітні картинки та вправи до них. Білл має хороший акцент та голосно говорить, тому навіть ті, хто сиділи на останніх рядах, все чули.
                           5. Викладач дає завдання після вивчення теорії. Це допомагає закріпити та засвоїти матеріал.
                           6. Використання комп'ютерних засобів, Інтернету, електронних словників та джерел масової інформації.
                           7. Розбір теперішнього часу, теперішнього тривалого часів.
                           7. Заняття безкоштовне та кожен має змогу відвідати його.
                           Підводячи підсумок вищесказаного, можу сказати, що загалом заняття доволі цікаве та корисне. Оцінюючи по 10-бальній шкалі, ставлю оцінку 7. Не зважаючи на усі недоліки, рекомендую відвідувати ці заняття, тому що вони сприяють вивченню мови та є корисними для студентів, абітурієнтів та працівників які прагнуть підвищити свій рівень іноземної мови.
                           Моя оценка курсовОтветить
                           • Оксана оставила отзыв в 13:04, 11 мая, 2016
                            0 Last week I had an opportunity to attend a free English lesson at «Larisa School of Language», which was held by Bill - a native English speaker. The first impression was pretty good. The room, where we were, was well lit, spacious, the walls were multi-colored and warm shades, and all subjects were matched according to the taste. There was about 20-30 chairs, a computer, a board, different posters with English grammar. At the beginning of the lessons, 15 people were sitting in the classroom, then the other part of people came and the rest of the chairs were occupied later. People of different age attend this school, because everyone has an opportunity to be present on these classes, people around 35-45 years and 25-30 years, workers, students and schoolchildren. Now I want to talk specifically about the method of teaching. There were many things which I didn't like and we should pay attention on them:
                            1. The lesson was taught fully in the foreign language, during 2 hours without a break. Firstly, it is very difficult to perceive the native speaker's accent and to understand the meaning what you have heard. In my opinion fresh air and a rest would contribute to the rapid studying new material. So, it would be appropriate to take a break for 10 min after 1 hour of lesson and to let fresh air in the room.
                            2. The teacher chose a difficult video, which was connected with power plants of various types, new ways of finding energy, how to save energy by using solar panels. It is necessary here not only to understand the meaning of what you heard, but at least to have the basic knowledge from the topic. People found it difficult to understand the video because it contained technical vocabulary, fast speech and the different idioms. Therefore, not all were quite active in the discussion of this video and as a result, Bill retold the plot.
                            3. New people came to the school every time, so this video was difficult for them. In my opinion, if Bill chose the video on the medium level, and made a pause after each sentence and we all translated it, at the end of the lesson, people would more be active and participated in the discussion and everyone would have understood the main idea.
                            4. Topic for oral discussion should also be simple. As the majority of those present people has the elementary level of English, it is very important for them to understand and translate what they heard. They will be able to respond and take part in the discussion when they find and read new words in the dictionary.
                            5. You don't have a need to talk quickly. It is necessary to reduce the pace of speech, which all understood and answered on teacher's questions. Not only negative aspects were identified during the class, but also good points:
                            1. I liked the fact, that Bill was able to teach the material with a goal to cover all categories of studying the language (Listening, Speaking, Grammar, Use of English).
                            2. Great attention was paid to the study of idioms, since it is relevant for today. For example: hit me up ; put a brave face on it; get something off one's mind; keep an eye; pull someone's lag.
                            3. The use of a verb with a preposition (accuse of, for congratulate, invite to shout at, hold on, and inherit from).
                            4. The variety of pictures and exercises. Bill has a good accent and speaks loudly so even those, who sat in the last rows, heard all information.
                            5. The teacher gives tasks after studying the theory. This helps to reinforce and internalize the material.
                            6. A use of computer tools, the Internet, electronic dictionaries and media.
                            7. The analysis of Present tense, Present Continuous.
                            8. Classes are free and everyone has the opportunity to visit it.
                            At the end of my review, I can say that in general the lesson is quite interesting and useful. Evaluating on a 10-point scale, I grade 7. Despite of all disadvantages, I recommend to visit these classes because these lessons helps to learn the language and are useful to students, applicants and employees who endeavor to improve their level of a foreign language.
                            Ответить
                            • Bill Green оставил отзыв в 18:52, 2 июня, 2016
                             0 Thank you very much for sharing your thoughts. I completely agree with everything you have said. I want to tell you that English Club is for everyone. We invite students with all levels of English to attend. We have no set time. Students come to English Club for five minutes, thirty minutes, one hour or two hours. We don't have a break for that reason. I always try to teach a variety of subjects so that everyone learns something. English Club should never be looked at as an official lesson. The main idea is for everyone to learn something about life, language, etc. Please invite your friends and do come back to English Club anytime. Thanks again for your kind words and suggestions. I am listening. Ответить
                            • Bill Green оставил отзыв в 08:04, 4 июня, 2016
                             0 Today's topic at English Club will be solar panels. New 3D technology is hot and efficient. Come to English Club and educate yourself with others from the Nikolaev community. Here is a link with more information http://www.earthday.org/2016/05/31/3d-customized-printed-solar-panels/ Ответить
                            • оставила отзыв в 12:49, 11 мая, 2016
                             0 В субботу 16 апреля я посетила ознакомительное занятие в школе "Larissa School of Language" под руководством американца Билла. Идея довольно таки не плохая, проводить английские занятие с носителем языка, что бы выучить английский либо улучшать навыки и усовершенствовать язык.
                             Первое, на что я обратила внимание, это дизайн класса. Это немало важный элемент, так как хорошая атмосфера способствует лучшему восприятию информации и её запоминание. Хочу сказать, что мне очень понравился дизайн. Яркие элементы на потолке и стенах вызывали позитивные эмоции, чувствуешь себя комфортно. Мягкие удобные стулья в несколько рядов и большой экран на столе, на котором показывали видео материалы и разные задание по грамматике. Единственный минус был в том, что люди, которые сидели в конце класса, могли не четко видеть задание, тем самым не быть активными и не принимать участие во время урока.
                             Далее хотелось бы перейти непосредственно к уроку: методика, выбор темы и работа с аудиторией. На мой взгляд. Билл выбрал не самую удачную тему для обсуждения. Тема была связана с электростанциями различных видов (атомных, гидро- и станций, которые вырабатывают энергию с помощью солнечной энергии). То есть тема была Solar Panel, where can we use it и тому подобное. Было несколько видеоматериалов, где ведущий говорил ну очень быстро и по такой тематике очень сложно уловить смысл. Я веду к тому, что многие люди, которые туда пришли, имеют только начальный уровень английского, так зачем тогда давать сразу такую сложную тему. Я понимала почти каждое слово, но и мне было трудновато, так как я не компетентна в сфере атомных электростанций и принципов их работы. Ведь что бы обсуждать такие темы, как именно происходит выработка электроэнергии, надо иметь хорошие знания в этой сфере. Билл постоянно начал говорить, что больше не будет проводить это занятие, так как многие молчали и не вели с ним беседу, постоянно повторяя, что он уже занимается этим 7,5 лет абсолютно бесплатно и т.д. Конечно, многие не вели беседу с ним, потому что тема была не легкая и видео было сложное. Чего он тогда ожидал?!
                             Честно говоря, Билл вызвал у меня иногда негативные эмоции. Я не могу сказать, что всё было ужасно или плохо, нет, я бы поставила за урок оценку по 10 бальной шкале где-то 5-5,5. Но всё же это был всего один урок. И делать конкретные выводы не стоит, я считаю, что одного урока не достаточно, возможно на следующем уроке было бы лучше и интереснее, а возможно и наоборот хуже. Но у меня не появилось желание идти туда снова. Для тех, кто только начал учить английский, это не плохой шанс общаться с носителем языка, слышать акцент и стараться вырабатывать такой же. Потому что его речь мне действительно понравилась. Но мне было более интересно собрание по Speed English.
                             На индивидуальных уроках с Биллом мне не удалось побывать, так что по этому поводу не могу ничего сказать.
                             В общем, придти и посмотреть ради интереса, что это такое и с чем его едят, как говорится, можно. Но дальше пусть решает каждый, что ему делать и как быть. Ведь как ни крути, это всё же практика языка.
                             Алёна
                             Моя оценка курсовОтветить
                             • Алёна, студентка оставила отзыв в 12:50, 11 мая, 2016
                              0 I had a chance to attend the English lesson at the "Larissa School of Language". It was quite interesting, cause the lesson was held by the native speaker. His name is Bill. It was kind of English speaking club, something like that. So I thought that I had to visit it.
                              First of all, when I came in, I paid attention to the design of the room. It was pretty cool. The room was bright, but at the same time it's calm. I mean, when you are there, you feel comfortable. that’s very important for studying, cause you can concentrate and absorb a lot of information. There was a big screen on the table, where Bill showed different videos and grammar tasks. But you know, for people, who were far enough from the screen, it was somehow difficult, because they didn't see the screen, I mean tasks, which were there.
                              Secondly, I’d like to mention the theme of our lesson. It was something about solar panels and different kinds of Power Plants and the usage of solar panels. Frankly speaking, it was a serious and difficult theme. There were a lot of people, who had only elementary level of English. So here is the question: why did Bill make up to hold that lesson, discussing such things? The videos weren't very easy.
                              The guy spoke very fast and sometimes you just lost the idea of what was said. And again people couldn't be the part of discussing. That was a problem.
                              Another negative point of view I had was because of Bill. He repeated all the time that he had held that meeting for 7.5 years that it was for free and so on and so forth. He showed his discontent and dislike.
                              But I can't say it was a bad or awful experience. No, there were positive moments as well. I can give 5 of 10 for that lesson. I just want to say that if you really want to know better about this school and Bill's lesson, you definitely should come. It's not a big deal. If you don't like, you won't come ever again. You don't lose anything. Anyway, it's English practice.
                              Aliona, a student
                              Ответить
                              • Bill Green оставил отзыв в 19:00, 2 июня, 2016
                               0 Thank you Aliona for all of your kind words. Themes are always different in each English club. I usually choose something in the news. I try to offer current technology and the news of today. It's always fun when visitors come and learn something. Just remember that our English club has never asked for money or donations of any kind. It is always open to the public at no charge. If you would like to attend lesson at our school, you are welcome to do that. You first lesson is always free. We invite everyone to come and participate. Unfortunately, most students are afraid to speak. I encourage you to share your thoughts and I encourage everyone to speak at English club. Thanks again for your kind words. Once again, rememebr that our English Club isn't meant to be a lesson. It is designed as a place for people to meet and have fun. Ответить
                               • Bill Green оставил отзыв в 08:04, 4 июня, 2016
                                0 Today's topic at English Club will be solar panels. New 3D technology is hot and efficient. Come to English Club and educate yourself with others from the Nikolaev community. Here is a link with more information http://www.earthday.org/2016/05/31/3d-customized-printed-solar-panels/ Ответить
                              • Larisa Green оставила отзыв в 18:48, 2 июня, 2016
                               0 Школе уже воьмой год пошёл и представьте, сколько Клубов уже было и сколько тем уже разбиралось, Он и построен для практики разговорного языка. Школа не может каждый Клуб проводить как первый раз и для новичков. Начальный уровень должен понимать, что такого рода Клуб не может быть на уровне ай-би-си- :) И темы здесь не выбираются заблаговременно. Есть идеи - предлагайте и не бойтесь говорить на Клубе на английском, для этого он и есть. Ответить
                              • оставила отзыв в 15:02, 2 октября, 2015
                               +1 Я занималась с Билом в "Larisa School of Language" пару лет тому.Хороший преподаватель по разговорному английскому, но если надо грамматику- это не к нему.Две недели тому отправила в эту школу своего сына (9 лет).Он занимался с преподавателем Оксаной 4 урока.И сегодня меня поставили перед фактом (когда ребенок пришел на занятие), что школа ничем не может мне помочь так как преподаватель отказывается заниматься с моим ребенком по причине- ребенок не хочет учить английский. И вообще они больше не хотят работать с детками.На мои вопросы почему не сказали ничего пару дней назад или не позвонили, сказали просто: "Извините, мы думали вы больше не придете к нам"( то что было оплачено на месяц вперед их вообще не смутило).В итоге мне сейчас срочно надо искать репетитора, который выполнит домашнее задание с ребенком на вторник.Делайте выводы сами(( Моя оценка курсовОтветить
                               • Ирина Потехина-Куракина оставила отзыв в 09:26, 11 мая, 2016
                                0 Translation:
                                Inna Serbina on October 2, 2015

                                Bill taught me in Larisa School of Language a couple of years ago. He teaches spoken English well, but you should choose this teacher if you need to learn English grammar. Two weeks ago I sent my son (9 years old) to this school. He took 4 lessons with Oksana, the teacher. And today (when the child came for the lesson) I was confronted with the fact that the school can not help me as the teacher refuses to teach my child because the child does not want to learn English. And in any case they no longer want to deal with children. When I asked why they did not say anything to me a few days ago or make any phone calls, they simply said: "Sorry, we thought you would not come to us any more" (the fact that I had paid for a month in advance did not bother them at all). As a result now I am in urgent need of a tutor who will do homework for Tuesday with my child. Draw your own conclusions((
                                Ответить
                                • Larisa Green оставила отзыв в 18:56, 2 июня, 2016
                                 0 Приносим свои извинения, но мы вернули вам ваши деньги. И мы не могли смотреть, как вы обращаетесь с ребёнком, такого грубого обращения при посторонних, мы ещё не встречали, как ребёнок вёл себя на занятиях, всё время перебивал и дискутировал с преподавателем и делал всё, что ему хотелось. Мы решили не тратить ни ваше ни наше время и сразу с этим преостановить. Ответить
                                • оставил отзыв в 14:43, 20 августа, 2015
                                 -1 Children with learning disabilities should visit a doctor or speech therapist, not an English teacher. Students young and old often have speech impediments or disabilities. An English teacher should never be asked to solve a students disability by forcing a student to speak English. When I was asked to try and help this nice young man to speak, I agreed with the condition that it would be temporary. I also told the parent that I wouldn't be able to determine how I could possibly help until three lessons. Unfortunately, this student can't speak Russian or Ukrainian fluently. This was told to me by his sister. He has always had difficulty speaking as a normal child. How can a student be forced to speak any language if he or she is unable due to a disability? Another aspect to this incident is the fact that the mother (Elena) answered many of the questions asked of the student. A parent should allow the child to speak for himself. Unfortunately, the young man wasn't able to speak because his mother (Elena) would answer the question and make statements before the young student was able to answer on his own. When a parent sits near a child in a classroom lesson, a child can often be frightened or scared by the parents constant interference. I had to repeatedly ask the mother (Elena) to please stop speaking for your son. She refused and constantly interfered by trying to answer for her son. This is a terrible way for any mother to help a child. A parent should always allow the student to speak for himself. This is most likely why the young man can' speak now. It was only after I repeatedly kindly asked the mother (Elena) to allow her son to speak for himself and she refused, that I informed her that the lesson had been discontinued. I apologized for my inability to encourage her son to speak just one or two words. Clearly her son has a learning disability as confirmed by his sister. The first lesson was paid for. A refund was given for the second lesson and the last lesson was free. The daughter which the mother (Elena) refers to is bright, smart, intelligent and speaks English very well. She was always respectful and honest. Khristina always did her homework assignments and was always on time or early to her lesson. Khristina attended over 10 lessons with me without any negative incident and without her mother in attendance speaking for her. Khristina can speak for herself fluently. As always, we do our best to teach the best English in Nikolaev. Unfortunately, some parents search for answers to their problems when the answer is the reflection in the mirror. Моя оценка курсовОтветить
                                 • Ирина Потехина-Куракина оставила отзыв в 09:27, 11 мая, 2016
                                  0 Переклад:
                                  Білл Грін
                                  20 серпня 2015
                                  Дітям з нездатністю до навчання варто звернутися до лікаря або логопеда, а не до вчителя англійської мови. Мовленнєві дефекти або порушення часто зустрічаються в учнів, як молодшого, так і старшого віку. Викладач англійської мови не в змозі виправити мовленнєві дефекти учнів, змушуючи їх говорити англійською. Коли мене попросили допомогти розговорити цього милого хлопчика, я погодився з умовою, що моя допомога буде носити тимчасовий характер. Також я сказав батькам, що тільки після трьох уроків, як мінімум, я матиму можливість визначити, яким чином я можу допомогти цій дитині. На жаль, цей учень не може вільно розмовляти російською або українською мовою. Про це мені сказала його сестра. Йому завжди було важко розмовляти так, як це робить звичайна дитина. Як можна змушувати учня розмовляти будь-якою мовою, якщо він / вона не в змозі зробити це через обмежені можливості? Іншим аспектом даного інциденту є той факт, що мати (Олена) відповідала на багато питань, які були адресовані учневі. Батьки повинні давати дитині можливість розмовляти самостійно. На жаль, дитина не могла розмовляти, так як її мати (Олена) відповідала на питання і формулювала висловлювання до того, як учень був в змозі відповісти самостійно. Коли батьки присутні на уроці і сидять біля дитини, вона часто лякається через постійне втручання батьків. Мені постійно доводилося просити матір (Олену) припинити говорити за свого сина. Вона відмовлялася, і постійно втручалася, намагаючись відповісти за нього. Це дуже поганий спосіб допомогти своїй дитині. Батьки завжди повинні дозволяти своїм дітям говорити від свого імені. Швидше за все, саме через це хлопчик тепер не в змозі розмовляти. Тільки після того, як я неодноразово просив матір (Олену) дозволити своєму синові розмовляти самому, а вона відмовлялася, я повідомив їй, що урок закінчено. Я вибачився за свою нездатність підштовхнути її сина до того, щоб він вимовив лише одне-два слова. У цієї дитини, безсумнівно, нездатність до навчання, що підтверджує і його сестра. Перший урок було оплачено. Ми повернули суму, сплачену за другий урок, а останній урок був безкоштовним. Дочка, яку згадує Олена, − здібна, розумна, кмітлива, і дуже добре розмовляє англійською мовою. Вона завжди була ввічливою і чесною. Христина постійно виконувала домашнє завдання і приходила на урок вчасно або до його початку. Христина займалася зі мною більше 10 уроків без будь-яких неприємних інцидентів і без присутності матері, яка могла б говорити від її імені. Христина здатна говорити самостійно і вільно. Ми робимо все можливе, щоб навчити жителів Миколаєва англійської мови найкращим чином. На жаль, деякі батьки шукають рішення проблеми, тоді як її причину варто пошукати в дзеркалі.
                                  Ответить
                                  • Ирина Потехина-Куракина оставила отзыв в 09:28, 11 мая, 2016
                                   0 Перевод:
                                   Билл Грин
                                   20 августа 2015
                                   Детям с неспособностью к обучению стоит обратиться к врачу или логопеду, а не к учителю английского языка. Дефекты или нарушения речи часто встречаются у учеников, как младшего, так и старшего возраста. Преподаватель английского языка никогда не сможет исправить дефекты речи учеников, заставляя их говорить по-английски. Когда меня попросили помочь разговорить этого милого мальчика, я согласился с условием, что моя помощь будет носить временный характер. Также я сказал родителям, что только после трех уроков, как минимум, я смогу определить, каким образом я могу помочь этому ребенку. К сожалению, этот ученик не может свободно говорить на русском или украинском языке. Об этом мне сказала его сестра. Ему всегда было тяжело разговаривать так, как это делает обычный ребенок. Как можно заставлять ученика говорить на любом языке, если он/она не в состоянии сделать это из-за ограниченных способностей? Другим аспектом данного инцидента является тот факт, что мать (Елена) отвечала на многие вопросы, адресованные ученику. Родители должны давать ребенку возможность разговаривать самостоятельно. К сожалению, ребенок не мог говорить, так как его мать (Елена) отвечала на вопросы и формулировала высказывания до того, как ученик был в состоянии ответить самостоятельно. Когда родитель сидит на уроке рядом с ребенком, ребенок часто пугается из-за постоянного вмешательства родителей. Мне постоянно приходилось просить мать (Елену) прекратить говорить за своего сына. Она отказывалась, и постоянно вмешивалась, пытаясь ответить за своего сына. Это очень плохой способ помочь своему ребенку. Родители всегда должны позволять своим детям говорить от своего имени. Скорее всего, именно поэтому мальчик не может сейчас разговаривать. Только после того, как я неоднократно просил мать (Елену) позволить своему сыну говорить самому, а она отказывалась, я сообщил ей, что урок окончен. Я извинился за свою неспособность подтолкнуть ее сына к тому, чтобы он сказал всего одно-два слова. У этого ребенка, несомненно, неспособность к обучению, что подтверждает и его сестра. Первый урок был оплачен. Сумма, уплаченная за второй урок, была возвращена, а последний урок был бесплатным. Дочь, которую упоминает Елена, − способная, умная, сообразительная, и очень хорошо говорит по-английски. Она всегда была вежливой и честной. Кристина всегда выполняла домашнее задание и приходила на урок вовремя или до его начала. Кристина занималась со мной более 10 уроков без каких-либо неприятных инцидентов и без присутствия матери, которая могла бы говорить от её имени. Кристина может говорить самостоятельно и свободно. Мы делаем все возможное, чтобы научить жителей Николаева английскому языку наилучшим образом. К сожалению, некоторые родители ищут решение проблемы, тогда как её причину стоит поискать в зеркале.
                                   Ответить
                                   • Игорь оставил отзыв в 16:04, 24 июня, 2016
                                    0 Уважаемый Билл! Я был у тебя на Клубе 11 июня, мне очень понравилось твое отношение к людям и уютная обстановка. Решил ознакомиться с отзывами о вашей Школе. Прочитал отзыв Инны Сербиной от 2 октября 2015 г. и твой ответ. Возмущен!
                                    Как ты можешь давать оценку способности к обучению ребенка после 3 уроков, если за те 3 года, что я тебя знаю, ты не смог выучить элементарных слов русского либо украинского языка, не можешь говорить и не понимаешь речь! Ты явно неспособен к обучению, поскольку постоянно находишься в коллективе учителей и твоя жена – украинка, учительница! – и оцениваешь способности ребенка! направляешь его к логопеду с намеком на психотерапевта. А ты что, доктор? Только врачи дают направление к специалистам, а, может быть, ты – учитель? У тебя есть соответствующее удостоверение? Кем ты работал раньше, в своей стране? Я просто возмущен твоей оценкой, твоим отношением к своим ученикам, родители которых являются вашими клиентами! Они платят вам свои деньги! Десять раз повторить: неспособность к обучению, не может говорить… Крайне негативная оценка матери! А ведь эта женщина выбрала именно твою школу из многих других.
                                    Билл, а у вас есть дети? А если ребенок действительно инвалид? Инвалиды – тоже люди, многие из них становятся хорошими специалистами.
                                    Если бы что-то аналогичное было сказано в сторону моих детей, то он бы об этом очень пожалел. Хотя, какая разница, моих или чужих? Ты обидел ребенка и его мать, возможно, эта женщина – одинокая мать, её и ребенка некому защитить. Возмущен до глубины души!
                                    Ответить
                                    • Игорь оставил отзыв в 16:05, 24 июня, 2016
                                     0 Translation
                                     Dear Bill! I visited your Club on 11 June. I liked your attitude towards people and cozy atmosphere there, and decided to read reviews about your School. I have read a review of Inna Serbina of 2 October 2015 and your answer. I am outraged!
                                     How can you assess the learning abilities of a child after three lessons, if for those 3 years that I've known you, you were unable to learn the basic Russian or Ukrainian words, you can not speak Russian or Ukrainian, and do not understand them! It is you who obviously have learning disabilities, because you are being constantly surrounded by a team of teachers and your wife – Ukrainian, teacher! – and it is you who evaluate the ability of a child, and send him to a speech therapist, hinting at a psychotherapist! Are you a doctor? Because only doctors send people to specialists. Or maybe you are a teacher? Do you have a proper certificate? What was your profession in your home country? I am simply outraged by your assessment, your attitude towards your students, whose parents are your clients! They pay you money! You’ve repeated ten times: learning disabilities, speech impediments, can't speak etc. What a negative attitude towards the mother! Though this woman chose your school from many others.
                                     Bill, do you have children? What if this child is disabled indeed? The disabled are the same people, many of them become good specialists.
                                     If somebody said something similar concerning my children, they would regret it very much. Although, what is the difference – my or other children? You hurt the child and his mother, perhaps this woman is a single mother, and there is no one to protect her and her child. I am deeply outraged by all of this!
                                     Ответить
                                     • Игорь оставил отзыв в 16:09, 24 июня, 2016
                                      0 Уважаемые сотрудники Школы! Нам стало известно, что ребенок, которого вы заклеймили как неспособного к обучению, в настоящее время говорит на двух языках: немецком и английском, учится в американской школе в Германии. Отец его – гражданин США, военнослужащий. Мальчика зовут Игорь. Ну и кто вы после этого? Педагоги? Учителя? Мама Елена имела намерение по приезду в Николаев обратиться с жалобой в Общество защиты прав потребителей, но мы сказали ей, что это бесполезно в её случае, поскольку у неё не оказалось квитанций об оплате за уроки, а также отсутствовал договор о предоставлении услуг, что было, несомненно, вами учтено. Ответить
                                      • Ирина Потехина-Куракина оставила отзыв в 16:15, 24 июня, 2016
                                       0 Translation:
                                       Dear employees of the School! We have learned that the child you have branded as incapable of learning, now speaks two languages: German and English, and studies at the American school in Germany. His father is a US citizen, a soldier. The boy's name is Igor. So who are you then? Educators? Teachers? Elena, the mother, intended to complain to the Consumer Rights Protection Society on her arrival at Nikolaev, but we have told her that it was useless in her case, since she did not have any receipts confirming the payment for your lessons, and there was no services agreement, the facts that you’ve undoubtedly taken into account.
                                       Ответить
                                     • оставила отзыв в 14:36, 22 июля, 2015
                                      0 Я присоединяюсь к вашему комментарию. Моя оценка курсовОтветить
                                      • Bill Green оставил отзыв в 08:06, 4 июня, 2016
                                       0 Today's topic at English Club will be solar panels. New 3D technology is hot and efficient. Come to English Club and educate yourself with others from the Nikolaev community. Here is a link with more information http://www.earthday.org/2016/05/31/3d-customized-printed-solar-panels/ Ответить
                                      • оставила отзыв в 13:15, 27 октября, 2014
                                       0 Не могу сказать что-то о школе в целом. Возможно там хорошие преподаватели. Хочется сказать про Билла - американец. который там преподает на английском. Думаю у него есть задатки преподавания и он даже много трудился в этой области, но сейчас он стал просто психопат. Он может кричать на студентов, я бы сказала верещать. Может очень долго рассказывать и показывать какой-то бред в интернете и о том какой классный, про свой некий "бизнес". Он такой супер "классный и прекрасный", что не в состоянии за 7 лет что он живет на Украине выучить язык. на котором здесь разговаривают. Не рекомендую старого психопата. Моя оценка курсовОтветить
                                       • Елена Премудрая оставила отзыв в 23:09, 23 июля, 2015
                                        0 Моему сыну 12. Присутствуя на уроке, я слышала подобные реплики, адресованные ему: "Are you a dog?" -No-"Can you talk? I don't teach dogs. I teach only people." (в ответ на кивки моего сына). Звучит несколько оскорбительно, не правда ли? Разве это педагогично? Даже меня, взрослого человека, подобные "шуточки" заставили поерзать на стуле. Честно, мне было больно, особенно, когда после трех занятий нас с сыном выдворили из класса прям в начале урока, потому что мой сын разговаривал тихо, что явно взбесило Билла до такой степени, чтобы он был уже не в состоянии продолжать урок. В итоге, ребенок пришел домой и плакал. Разве это допустимо? Дочка тоже занималась у Билла и не испытывала особой симпатии к нему.
                                        Bill Green, возможно, и умеет организовать учебный процесс, класс у него оснащен всем необходимым и интересным для обучения, но, к сожалению, на лицо отсутствие педагогических знаний для того, чтобы успешно взаимодействовать с учеником. Ведь очень важно уметь найти подход, чтобы ученик раскрепостился и показал все, что может. Подавляющая атмосфера, подтрунивание, раздражительный тон или реплики-не очень хорошие составляющие учебного процесса. Я знаю Билла с 2008 года, когда школа только открылась и я была несколько ошарашена странной метаморфозой. Не рекомендую!
                                        Ответить
                                        • Ирина Потехина-Куракина оставила отзыв в 09:32, 11 мая, 2016
                                         0 Translation:
                                         Elena Premudraya
                                         July 23, 2015
                                         My son is 12 years old. While I was in the classroom during the lesson, I heard the following remarks addressed to him: "Are you a dog?" -No- "Can you talk? I do not teach dogs. I teach only people" (in response to my son’s nods). It sounds a bit insulting, isn’t it? Is it educationally correct? Such "jokes" made even me, an adult, to twist uneasily in chair. Honestly, I was hurt, especially when my son and I were kicked out of the classroom after three lessons right in the beginning of the lesson, because my son was talking quietly, which clearly enraged Bill to such extent that he was no longer able to continue the lesson. As a result, the child came home and cried. Is this acceptable? My daughter also had lessons with Bill, and cherished no kindly feelings for him.
                                         Perhaps Bill Green is able to organize the teaching and learning process, his classroom is equipped with all necessary and interesting things for studying, but, unfortunately, the lack of pedagogical knowledge for successful interaction with students is obvious. It is very important to find an approach to a student to let him/her loosen up and show his/her best. A good teaching and learning process does not include depressing atmosphere, mockery, short-tempered tone and utterances. I have been acquainted with Bill since 2008 when the School had just opened, so I was kind of taken aback by this strange metamorphosis. I do not recommend it!
                                         Ответить
                                        • Bill Green оставил отзыв в 14:47, 20 августа, 2015
                                         0 As with all unhappy individuals, please come to our school for a complete refund. We only ask students to pay if they are happy. Since you must have been a student, come to our school and tell us who you are. When did you attend my lessons? How many lessons did you attend? Why didn't you inform our manager you were unhappy because of our teaching methods? Were you a good student or ? Ответить
                                         • Елена Иванова оставила отзыв в 14:10, 21 августа, 2015
                                          0 Билл! Полностью возмущена Вашим некорректным отношением к людям, в том числе и с физическими патологиями! Если человек инвалид, его можно оскорблять? Не зря же люди пишут отзывы. Попробуйте так пообщаться у себя, в США, или там это в порядке вещей?
                                          Елена, поддерживаю Вас и вашего ребенка!
                                          Ответить
                                          • Alex оставил отзыв в 14:51, 21 августа, 2015
                                           0 А у Вас проблемы с английским, Вы не совсем понимаете разговорную речь, Вы переводите всё буквально. Билл не хотел никого обидеть, я просто уверен, так как достаточно хорошо его знаю. Зачем обращаться к носителю языка, если есть проблемы с речью в целом, для этого есть другие специалисты, которые помогут именно вам. А обратиться к носителю языка и сидеть только кивать головой, как здесь было упомянуто, это не понятно... Ответить
                                           • Bill Green оставил отзыв в 19:46, 22 августа, 2015
                                            0 I don't know how I found the time either. I just know it's important to share my side of the story as well. Not sure which Alex this is but, I appreciate the honest assessment. Two simple facts about Elena and her son. I was the one that informed Elena that the lesson was over and I was unable to help her son. I was the one that apologized to Elena for the simple fact that I could not help her son. If she was unhappy with my abilities as a teacher, wouldn't it make sense that she would stop using our services? Also, when they left the school, her son was smiling "Not crying". In the classroom, there was no anger; just apologies from me for the simple fact that I was unable to help her with her son'e disability. Elena also failed to mention how insulting her husband was to our director. This was before our director knew anything about the last lesson with Elena's son.
                                            • Елена Иванова оставила отзыв в 20:50, 2 октября, 2015
                                             0 Спасибо, что сообщили мне это... В данный момент посещаю курсы английского языка (почему и оказалась на этом сайте в поиске) И, слава Богу, это не Larisa School !! И совсем не претендую на литературный перевод объяснений от Билла. Если он не может работать с детьми, пусть не берется! А не унижает их... И каждый по разному воспринимает информацию, кто-то кивает головой, а кто-то активно дискутирует. И что Вы сравниваете себя с ребенком? Мне тоже не понятно...
                                             ПС. А я не раз слышала негативные отзывы о Билле, почему и задела эта тема.
                                             • Ирина Потехина-Куракина оставила отзыв в 09:34, 11 мая, 2016
                                              0 Translation:
                                              Alex
                                              August 21, 2015
                                              And you have trouble with English, you do not quite understand the spoken language, you translate everything literally. Bill did not want to offend anyone, I'm sure, because I know him well enough. Why turn to the native speaker, if there are some problems with speech in general, there are other professionals who can help you. To turn to the native speaker only to nod at the lessons, as mentioned above, is not clear to me...
                                              • Ирина Потехина-Куракина оставила отзыв в 09:35, 11 мая, 2016
                                               0 Переклад:
                                               Білл Грін
                                               22 серпня 2015 Алексу
                                               Я також не знаю, як мені вдалося знайти час. Я просто знаю, що розповісти цю історію з мого боку є також важливим. Точно не знаю, ким саме є Алекс, але я ціную його чесну оцінку. Ось два простих факти про Олену та її сина. Саме я сказав Олені, що урок закінчено, і я не зможу допомогти її синові. Саме я вибачився перед Оленою з тієї простої причини, що я не міг допомогти її синові. Якби вона була незадоволена моїми педагогічними здібностями, швидше за все, вона б припинила користуватися нашими послугами, чи не так? Крім того, коли вони йшли зі Школи, її син посміхався, а не "плакав". У класі я не проявляв будь-який гнів або роздратування, а тільки вибачався просто тому, що не зміг допомогти їй та її сину через його обмежені можливості. Олена також не згадала про те, як її чоловік ображав нашого директора. Це було до того, як наш директор дізнався що-небудь про останній урок з сином Олени.
                                               • Ирина Потехина-Куракина оставила отзыв в 09:36, 11 мая, 2016
                                                0 Translation:
                                                Elena Ivanova
                                                October 2, 2015
                                                Thank you for informing me of this ... I am currently attending English courses (that is why came across this site to find proper ones) And, thank God, it is not Larisa School!! And I do not claim to translate the explanations from Bill literary. But if he is unable to work with children, he should not do so instead of humiliating them. By the way, everyone acquires information in different ways, someone nods their head, and someone actively discusses. And why do you compare yourself to the child? It is not clear to me either.
                                                P.S. I have heard negative comments about Bill multiple times, that is why this theme gets me.
                                                • Игорь оставил отзыв в 16:06, 24 июня, 2016
                                                 0 Алекс, это Вы тот самый Алекс, у которого совсем нет времени, и который также защищал Школу 20.08.2010 и в тех же выражениях, который, всегда подчеркивает, что находится не в Николаеве? Это странно: экстраординарная привязанность к этой Школе! А может быть, Вы – просто сотрудник? Жаль, что нет Ваших текстов на английском языке, чтобы можно было оценить уровень полученных Вами знаний. Надеюсь на ответ на английском языке из какого-либо иностранного государства, где Вы успешно работаете.
                                                 • Ирина Потехина-Куракина оставила отзыв в 16:16, 24 июня, 2016
                                                  0 Translation:
                                                  Alex, are you the same Alex, who does not have time, and who also defended the School in his review as of 20.08.2010 on another website, using the same phrases, and emphasizing the fact that you are not in Nikolaev? Such extraordinary attachment to this School is quite strange! Or maybe you are just their employee? It is a pity that you haven’t provided your texts in English, so we could assess the level of the knowledge you’ve acquired. I hope you answer me in English from any foreign country where you are working successfully.
                                                 • Елена Премудрая оставила отзыв в 23:03, 2 ноября, 2015
                                                  0 Елена, у меня абсолютно здоровый ребенок. Учится очень хорошо в американской школе, а именно в школе министерства обороны. Эти школы считаются продвинутыми, так как спонсируются хорошо. Если бы у нас были, какие-либо проблемы, то бы нас уже давно к специалисту отправили. Веселый, жизнерадостный ребенок, общается с учителями свободно, одноклассники и сами учителя его очень любят. А у Билла и слова не мог вымолвить. Не знаю, как в остальных американских школах, а в той куда мы ходим, за любое безобразное обращение к ребенку, за любое повышения голоса или подавления личности, такого как Билл, вышвырнули бы с работы. Патология у НЕГО! Ответить
                                                  • Ирина Потехина-Куракина оставила отзыв в 09:36, 11 мая, 2016
                                                   0 Translation:
                                                   Elena Premudraya
                                                   November 2, 2015
                                                   Elena, my child is absolutely healthy. He is studying very well at the American school, namely, at the school under the Ministry of Defense. Such schools are considered to be advanced, as they are sponsored well. If my child had any problems, he would be sent to a specialist long ago. He is cheerful and lively, communicates freely with teachers; and his classmates and teachers are very fond of him. However, he could not utter a word during the lesson with Bill. I do not know the rules of other American schools, but any teacher like Bill would be immediately sacked from the school my son attends if such teacher ill-treated any student, raised their voice at them or suppressed their personality in any way. It is Bill who is pathologic!
                                                  • Ирина Потехина-Куракина оставила отзыв в 09:33, 11 мая, 2016
                                                   0 Translation:
                                                   Elena Ivanova
                                                   August 21, 2015
                                                   Bill! I am completely outraged by your incorrect attitude to people, including the disabled ones! If a person is disabled, you think you may insult them, don’t you? There are good reasons why all these people wrote such reviews. Just try to communicate like that in the United States, your home country, and see what happens. Or is it a common practice there?
                                                   Elena, I strongly support you and your child!
                                                   Ответить
                                                   • Bill Green оставил отзыв в 08:07, 4 июня, 2016
                                                    0 Today's topic at English Club will be solar panels. New 3D technology is hot and efficient. Come to English Club and educate yourself with others from the Nikolaev community. Here is a link with more information http://www.earthday.org/2016/05/31/3d-customized-printed-solar-panels/
                                                  • Ирина Потехина-Куракина оставила отзыв в 09:33, 11 мая, 2016
                                                   0 Переклад:
                                                   Білл Грін
                                                   20 серпня 2015
                                                   Якщо Ви незадоволені нашою Школою, Ви можете отримати повне відшкодування суми, сплаченої Вами за навчання. Ми просимо наших учнів заплатити за навчання тільки тоді, коли вони всім задоволені. Так як Ви, напевно, є нашим учнем, прийдіть до Школи і скажіть нам, хто Ви. Коли Ви відвідували мої заняття? Скільки занять Ви відвідали? Чому Ви не повідомили нашому менеджеру про те, що незадоволені нашими методами навчання? Ви добре навчалися або ж ....?
                                                   Ответить
                                                  • Alex оставил отзыв в 14:41, 21 августа, 2015
                                                   +1 Случайно зашёл на этот сайт, нет времени бродить по инету в поисках сплетен. Не могу поверить, что Билл нашёл время в своем занятом графике для занятий с детьми. Знаю точно , так как я был его учеником пару лет назад, что он работает с серьёзными людьми, разного рода деятельности, и с больших компаний, бизнесмены, политики и т.д. Скольким он помог в достижении жизненных целей. Лично мне очень помог в подготовке к собеседованию на должность, и я получил желаемую работу в одной из ведущих компаний и сейчас живу в Европе и только изредка приезжаю навестить семью в Украине. Знаю не по наслышке, что я такой не один, множество слов благодарности от знакомых, которые так же занимались в этой школе и у Билла в частности. Им как раз как и многим другим занятым людям, нет времени абсолютно surfing в инете комментировать или читать коменты. Каждый делает то, что считает нужным.
                                                   Не судите да не судимые будите!
                                                   Будьте человечней и объективней!
                                                   Мне эта школа очень нравится!
                                                   Ответить
                                                   • Bill Green оставил отзыв в 19:55, 22 августа, 2015
                                                    -1 You are correct, we have helped hundreds of students at our school. Our primary goal is always to assist students any way possible to help them achieve their goals. That includes life, work and education goals. We are always honest with students and are thankful that so many students have trusted us with their life aim. I only agreed to try and help Elena because she asked and it seems like Elena was unable to find help with anyone else. I sincerely hope Elena is able to find someone that can help her son. Everyone in the community of Mykolaiv is invited to visit our school anytime and see for yourself what we do here. You are invited to sit in any lesson with me personally and see how I teach and why so many attend my lessons. Ответить
                                                    • Ирина Потехина-Куракина оставила отзыв в 09:41, 11 мая, 2016
                                                     0 Переклад:
                                                     Білл Грін
                                                     22 серпня 2015 Алексу
                                                     Ви маєте рацію, ми допомогли сотням учнів нашої Школи. Наша основна мета завжди полягала в тому, щоб допомогти нашим учням будь-яким доступним способом в досягненні їх цілей в житті, професійній діяльності та навчанні. Ми завжди чесні з нашими учнями, і вдячні за те, що так багато учнів покладається на нас в досягненні своїх життєвих цілей. Я погодився спробувати допомогти Олені тільки тому, що вона мене попросила про це, і, схоже, що Олена не змогла домовитися про це з ким-небудь ще. Я щиро сподіваюся, що Олені вдасться знайти когось, хто зможе допомогти її синові. Ми запрошуємо всіх жителів Миколаєва прийти в нашу Школу в будь-який час і самим подивитися на те, чим ми тут займаємося. Я пропоную Вам прийти на будь-який урок зі мною і подивитися, як я викладаю, і чому так багато людей відвідують мої уроки.
                                                     Ответить
                                                     • Bill Green оставил отзыв в 08:07, 4 июня, 2016
                                                      0 Today's topic at English Club will be solar panels. New 3D technology is hot and efficient. Come to English Club and educate yourself with others from the Nikolaev community. Here is a link with more information http://www.earthday.org/2016/05/31/3d-customized-printed-solar-panels/
                                                     • Игорь оставил отзыв в 16:07, 24 июня, 2016
                                                      0 Билл, как Вы можете заявлять, что у Вас нет (не было) времени для занятий с детьми, когда в непосредственной близости с дверью Ирины, что крайне недопустимо, Вы прилепили свою рекламу огромными буквами: «ENGLISH FOR KIDS»!!! Ответить
                                                      • Ирина Потехина-Куракина оставила отзыв в 16:16, 24 июня, 2016
                                                       0 Translation:
                                                       Bill, how can you say that you do not (did not) have any time to work with children if you’ve stuck your advertising in huge letters: “ENGLISH FOR KIDS” in close proximity to the door of Irina, your neighbor, which is unacceptable!!!
                                                       Ответить
                                                      • Ирина Потехина-Куракина оставила отзыв в 09:40, 11 мая, 2016
                                                       0 Translation:
                                                       Alex
                                                       August 21, 2015
                                                       I came across this site accidentally, as I have no time to surf the Internet to search for gossip. I can not believe that Bill managed to find some time in his busy schedule to study children. I was his student a few years ago so I know for sure that he is working with serious people, engaged in all sorts of activities, large companies, businesspeople, politicians, etc. He has helped so many to achieve their life goals. As for me, he helped me much when I was preparing for an interview for the position. I got the desired job in one of the top companies and now I live in Europe, and come to Ukraine occasionally to visit my relatives. I know firsthand, that I am not the only one, because a lot of my friends who attended this School and Bill’s lessons in particular are thankful to them. Just like many other busy people they have absolutely no time to surf the Internet to comment or to read comments. Everyone does what they consider proper.
                                                       Judge not, lest ye be judged!
                                                       Be more humane and objective!
                                                       I like this school much!

                                                       See Alex 12:20:02, 20.08.2010 on http://www.jobs.ua/education_language/view/274/
                                                       Ответить
                                                      • Ирина Потехина-Куракина оставила отзыв в 09:30, 11 мая, 2016
                                                       0 Translation:
                                                       Ivanna Ivanova
                                                       October 27, 2014
                                                       I can't say anything about the School in general. Perhaps there are good teachers. I want to say about Bill, the American who teaches there in English. I think he has the makings of teaching and he even worked hard in this area, but now he has become simply a psychopath. He may yell, even squeal I would say, at students. He may tell some nonsense for a long time and show it in the Internet; he may tell about his coolness and about his "business" of sorts. Though being so "cool and awesome" he is not able to learn Russian/Ukrainian for 7 years of residing in Ukraine. I do not recommend this old psychopath.
                                                       Ответить
                                                       • Ирина Потехина-Куракина оставила отзыв в 09:31, 11 мая, 2016
                                                        0 Translation:
                                                        Ivanna Ivanova
                                                        October 27, 2014
                                                        I can't say anything about the School in general. Perhaps there are good teachers. I want to say about Bill, the American who teaches there in English. I think he has the makings of teaching and he even worked hard in this area, but now he has become simply a psychopath. He may yell, even squeal I would say, at students. He may tell some nonsense for a long time and show it in the Internet; he may tell about his coolness and about his "business" of sorts. Though being so "cool and awesome" he is not able to learn Russian/Ukrainian for 7 years of residing in Ukraine. I do not recommend this old psychopath.
                                                        Ответить

                                                       Добавить новый отзыв

                                                       Моя оценка курсов: