Публічна оферта

Ця Угода покликана врегулювати відносини між користувачами сервісу Enguide і Адміністрацією сайту enguide.ua.

Угода поширюється також на відносини, пов'язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є користувачами сервісу, але чиї права та інтереси можуть бути порушені в результаті дій Користувачів сервісу Enguide.

Договір укладено в стандартній формі у вигляді публічної оферти в порядку, передбаченому ст.634 Цивільного кодексу України, шляхом прийняття в цілому наступних умов.

Терміни та визначення

Enguide - інформаційний інтернет сервіс, розташований в мережі Інтернет за адресою: enguide.ua, що містить інформацію про Компанії.

Адміністрація сайту (Business Name) - Федоренко К.Г.

Профіль компанії - контент, який міститься на сторінках Компаній, розташованих на сервісі Enguide (найменування, опис, фотографії, графік роботи, адреси і засоби зв'язку, додаткова інформація, знаки для товарів та послуг та ін.). Профіль компаній створюється н основі інформації з відкритих джерел та не являє собою комерційну таємницю Компаній.

Компанії - під компаніями слід розуміти будь-яку юридичну або фізичну особу, інформація про яку розміщена в інформаційних блоках і яка надає послуги навчання / курсів / шкіл англійської мови.

Контент - інформаційне наповнення сервісу Enguide, яке складається з фото-, відео-, аудіоматеріалів, ілюстрацій, літературних та інших творів, в тому числі статей і публікацій, довідкової інформації та інших об'єктів інтелектуальної власності.

Користувач - під Користувачем розуміється будь-яка особа, яка прийняла цю Угоду і яка приступила до використання сервісу Enguide, в тому числі незареєстровані відвідувачі.

Послуги - для цілей цієї Угоди під послугами розуміються послуги, роботи і товари, що поставляються Компаніями.

Безкоштовне пробне заняття або БПЗ - функція сервісу Enguide, яка дозволяє Користувачеві здійснити запис на безкоштовне пробне заняття у обраній на сайті Компанії за допомогою функціоналу сайту.

Рейтинг - рейтинг Компаній, що формується Адміністрацією сайту у відповідності до умов, викладених в цій Угоді.

1. Загальна інформація

1.1. Enguide надає Користувачам можливість використовувати сервіс Enguide на умовах, викладених у цій Угоді. Угода набуває чинності з моменту початку використання сервісу Enguide. Використовуючи будь-яку функцію сервісу Enguide або пройшовши процедуру реєстрації, вважається, що Користувач в прийняв умови Угоди в повному обсязі. У РАЗІ НЕЗГОДИ КОРИСТУВАЧА З БУДЬ-ЯКИМ ПОЛОЖЕННЯМ УГОДИ, КОРИСТУВАЧ НЕ МАЄ ПРАВА ВИКОРИСТОВУВАТИ СЕРВІС ENGUIDE. У разі якщо Компанією внесені зміни до Угоди в порядку, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання сервісу Enguide.

1.2. Надання права користування Enguide не може розцінюватися як надання Адміністрацією сайту інформаційних або інших послуг, виникнення відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму або інших договірних відносин, передбачених законодавством, якщо такі послуги прямо не передбачені цією угодою.

1.3. Enguide являє собою інформаційний сервіс, що надає інформацію про Компанії (опису, послуги, ціни та ін.). Enguide не є довідково-інформаційною системою в розумінні чинного законодавства України. Вся представлена ​​на сайті інформація має виключно рекомендаційний характер і може містити в собі рекламні або інші матеріали, які покликані сформувати у Користувача інтерес до Послуг, що надаються Компаніями.

1.4. Інформація на сайті не має характеру офіційної, не повинна розцінюватися як публічна пропозиція, оферта або інша форма вираження волевиявлення Адміністрації сайту або третіх осіб про надання Послуг на умовах, викладених на сайті.

1.5. Адміністрація сайту не несе відповідальності за актуалізацію інформації або невідповідність цін, переліку або якості Послуг, що надаються Компаніями.

1.6. Адміністрація сайту має право змінити умови цієї Угоди без письмового повідомлення Користувача. Користувач зобов'язаний відслідковувати будь-які зміни цієї Угоди на цій сторінці.

1.7. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень.

2. Використання сервісу

2.1. Користувач має право використовувати Enguide «як є», тобто в такому вигляді, в якому він представлений на сайті.

2.2. Адміністрація сайту залишає за собою право внести зміни (видалити, змінити, доповнити, обмежити, зробити платними і т.д.) окремі функції Enguide або весь сервіс цілком без будь-якого повідомлення Користувача про заплановану зміну.

2.3. Окремі функції Enguide надаються Користувачам виключно після проходження процедури реєстрації з створенням облікового запису Користувача.

2.4. Забороняється будь-яке використання Enguide, яке, на думку Адміністрації сайту, може завдати шкоди як самому сервісу Enguide (програмної чи апаратної частин), а також Адміністрації сайту або третім особам.

2.5. Адміністрація сайту має право в будь-який момент обмежити використання сервісу Enguide без будь-якого попередження Користувачів.

2.6. Адміністрація сайту також має право обмежити використання сервісу Enguide або заборонити доступ до сервісу окремим Користувачам, якщо дії таких Користувачів будуть кваліфіковані як спроба завдати шкоди сервісу Enguide, Адміністрації сайту, іншим Користувачам або Компаніям.

2.7. Використовуючи сервіс Enguide Користувач погоджується з тим, що йому забороняється: використання нецензурних виразів; розміщення реклами та іншої інформації з метою привертання уваги до сторонніх ресурсів; публікація відгуків та рекомендацій про компанії, послугами яких вони не користувалися або співробітниками (пов'язаними особами) яких вони є; використання форм відгуків і коментарів не за призначенням (наприклад, тролінг, для розміщення оголошень); використання контенту Enguide без дозволу Адміністрації; розміщення контенту Enguide за допомогою фреймів і інших технологій, які дозволяють користувачеві переглядати контент за допомогою сторонніх сайтів; дублювання контенту Enguide; застосування технологій, які блокують частину контенту Enguide або роботу системи в цілому.

2.8. Адміністрація сайту залишає за собою право публікувати, видаляти, коригувати коментарі та / або відгуки Користувачів. Відгуки можуть бути відредаговані або видалені за умови прямої реклами інших Послуг чи Компанії ніж ті, що зазначені у відповідному Профілі компанії. Також відгуки, які не мають відношення до навчання в компанії. Відгуки, в яких згадується третя сторона або посилання на зовнішній ресурс також можуть бути видалені або відредаговані.

2.9. У разі виявлення Користувачем спірної, непристойної, неточної або недостовірної інформації, а також у разі виявлення Користувачем тимчасової непрацездатності Enguide, Користувач має право повідомити про це Адміністрацію за адресою info@enguide.com.ua.

2.10. Вказуючи номер телефону Користувач автоматично погоджується з тим, що він може отримувати смс-повідомлення рекламного характеру. Якщо Користувач бажає припинити отримувати подібні повідомлення, то він може надіслати відповідний лист на адресу  info@enguide.com.ua.

 3. Порядок використання Безкоштовного пробного заняття

3.1. Користувач має право скористатись функцією Безкоштовного пробного заняття за допомогою сервісу Enguide.

3.2. Користувач має право використовувати функцію БПЗ необмежену кількість разів, за умови, що таке використання функції буде використовуватись не більше одного разу для кожної Компанії.

3.3. Після заповнення Користувачем відповідної форми заявки на БПЗ на сайті, кожна заявка опрацьовується менеджером Enguide та підтверджується ним за домогою засобів зв'язку, вказаним Користувачем при заповненні форми (телефон та/або e-mail).

3.4. Користувач має право відмовитись від БПЗ у будь-який час після реєстрації на БПЗ.

4. Умови формування Рейтингу

4.1. Користувач має право скористатись Рейтингом для вибору Компанії.

4.2. Рейтинг Компаній формується Адміністрацією сайту на підставі відгуків Користувачів, наявності фотоальбому Компанії, активної участі Компанії у використанні Enguide, публікації новин Компанією та активації функції БПЗ.

4.3. Рейтинг Компаній є суб’єктивним та Адміністрація сайту не отримує прибутку та не розміщує рекламу в Рейтингу.

5. Інтелектуальна власність

5.1. Використання контенту Enguide не передбачає передачу прав інтелектуальної власності на сам сервіс Enguide, а також об'єкти права інтелектуальної власності, що становлять зміст сервісу або засоби індивідуалізації товарів і послуг.

5.2. Об'єкти права інтелектуальної власності та засоби індивідуалізації товарів і послуг, використані при створенні Профілів Компаній, належать їхнім законним власникам.

5.3. Використання в Enguide засобів індивідуалізації Компаній, їх знаків для товарів та послуг, носить виключно інформаційний характер і має на меті поінформувати відвідувачів сайту про існування Компаній і використані ними засоби індивідуалізації та не має на меті отримання прибутку через таке використання.

5.4. Адміністрація сайту має право на здійснення контролю і перевірку наданої Користувачем інформації на предмет порушення авторських прав. Користувач згоден, що вся надана ним інформація, включаючи внутрішню переписку за допомогою функцій Enguide, може бути перевірена Адміністрацією сайту.

5.5. У разі порушення Користувачем прав та інтересів третіх осіб Адміністрація сайту має право пред'явити до Користувача регресні вимоги, за умови відшкодування Адміністрацією сайту наслідків такого порушення. Це означає, що якщо до Адміністрації сайту будуть застосовані будь-які штрафні санкції через дії Користувача, то Адміністрація сайту матиме право вимагати від Користувача відшкодування таких штрафних санкцій.

6. Конфіденційність та персональні дані

6.1. Адміністрація сайту зобов'язується вжити всіх необхідних заходів для забезпечення конфіденційності Користувача і збереження його персональної інформації отриманої від Користувача.

6.2. Користувач надає Адміністрації сайту право використовувати його особисті дані  (зокрема прізвище та ім’я, номер телефону, електронну адресу та ін.) для ідентифікації, у разі порушення ним законодавства або умов цієї Угоди. Адміністрація сайту має право надавати зазначену в цьому пункті інформацію третім особам, державним органам або іншим уповноваженим організаціям.

6.3. Приймаючи умови цієї Угоди, Користувач надає необмежене в часі право Адміністрації сайту на обробку його персональних даних, які будуть отримані від Користувача або шляхом обміну зі сторонніми сервісами, дозвіл на обробку даних на яких було отримано від Користувача. Крім того Користувач надає Адміністрації право передавати його персональні дані Компаніям, представленим на сервісі Enguide в обсязі, достатньому для здійснення функцій сервісу, зокрема, але не обмежуючись для реалізації функції БПЗ.

6.4. Обробка персональної інформації Користувача здійснюється відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних.

6.5. Адміністрація сайту має право направляти Користувачеві повідомлення про новини та оновлення контенту Enguide, а також рекламувати власну діяльність і послуги Компаній, розміщених на сайті.

6.6. Адміністрація сайту має право використовувати надані Користувачем особисті дані з метою відображення більш релевантних результатів при пошуку інформації про Компанії та їх Послуги.

7. Відповідальність

7.1. Адміністрація сайту не несе відповідальність за завдану моральну шкоду інформацією, що міститься на сайті.

7.2. Користувачі несуть повну юридичну відповідальність за будь-які вчинені ними дії, в тому числі за розміщення інформації або об'єктів права інтелектуальної власності (в коментарях і / або відгуках).

7.3. Користувач несе повну юридичну відповідальність за використання свого облікового запису, а також надання доступу до облікового запису (логіна і пароля) третім особам і зобов'язується вжити всіх належних заходів з метою запобігання доступу його облікового запису з боку третіх осіб.

7.4. Адміністрація сайту не несе відповідальності за будь-яку шкоду, заподіяну Користувачеві використанням сервісу Enguide, якщо така шкода не є правопорушенням відповідно до чинного законодавства та не завдана Адміністрацією сайту навмисне.

7.5. Адміністрація сайту не несе відповідальності за зміст сайтів, перехід на які стався при відвідуванні посилань, розміщених на сайті Enguide. Перехід за посиланнями, які розміщені на сайті Enguide, здійснюється Користувачем на свій страх і ризик.

7.6. Адміністрація сайту не несе відповідальності за моральний стан користувачів при використанні сервісу Enguide, за якість і вартість послуг Компаній, інформація про яких розміщена на сайті.

7.7. Адміністрація сайту не несе відповідальність у випадку, якщо використання Enguide або доступ до будь-якої частини контенту сервісу Enguide є протизаконним в державі, резидентом якої є Користувач. 

8. Вирішення конфліктів та спорів

8.1. Всі конфлікти і суперечки, що виникають внаслідок використання сервісу Enguide, підлягають врегулюванню мирним шляхом за допомогою переговорів.

8.2. При виникненні конфліктів між користувачами, Адміністрація сайту залишає за собою право провести оцінку ситуації, що склалася, керуючись цією Угодою, і вжити заходів у вигляді блокування або видалення облікового запису Користувача, який порушив цю Угоду.

8.3. Адміністрація сайту не бере участь в будь-яких конфліктах і суперечках між Користувачами та Компаніями, інформація про яких розміщена на сайті сервісу Enguide.

8.4. Адміністрація сайту має право залучити Користувача в якості третьої особи, свідка чи іншого учасника процесу в разі виникнення конфліктів чи суперечок.

8.5. Усі правовідносини, які виникають у зв'язку з використанням Enguide, підлягають тлумаченню відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин, на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

8.6. У разі порушення Користувачем умов цієї Угоди, Користувач зобов'язаний відшкодувати Адміністрації сайту понесені нею витрати на правову допомогу в зв'язку з таким порушенням в повному розмірі на підставі договорів і рахунків адвокатів та інших осіб, які надають юридичні послуги.

8.7. У разі порушення умов цієї Угоди Адміністрація сайту має право застосувати передбачені заходи впливу до Користувача незалежно від термінів такого порушення.